اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
منصور 111,255 ریال 05 مرداد 1396
م.جواد 148,635 ریال 05 مرداد 1396
کوروش 118,770 ریال 05 مرداد 1396
کوروش 126,465 ریال 21 تير 1396
منصور 103,843 ریال 09 تير 1396
کوروش 982,380 ریال 09 تير 1396
shadi 123,945 ریال 02 تير 1396
محسن 131,390 ریال 02 تير 1396
احسان 132,650 ریال 02 تير 1396
م.جواد 214,845 ریال 02 تير 1396

 

تاکنون مبلغ 62,267,092 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 62,267,092 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها