اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کوروش 135,709 ریال 10 دي 1395
امید 109,950 ریال 10 دي 1395
کوروش 116,881 ریال 25 آذر 1395
کوروش 115,546 ریال 12 آذر 1395
کاظم 211,487 ریال 09 آذر 1395
الیاس 419,860 ریال 28 آبان 1395
کوروش 607,027 ریال 28 آبان 1395
کوروش 109,520 ریال 25 آبان 1395
کوروش 189,068 ریال 24 آبان 1395
فرهاد 107,881 ریال 25 مهر 1395

 

تاکنون مبلغ 46,952,029 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 46,952,029 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها